Om abonner.varsom.no


Her kan du abonnere på naturfarevarsler fra norske myndigheter. Ved å tegne abonnement vil du motta varsler på e-post og/eller SMS med en gang varsler er publisert på varsom.no i henhold til de reglene du selv har bestemt.

E-posten og SMS-en du mottar inneholder lenke til varselet på varsom.no. Klikk alltid på lenken og les varselet der. Informasjonen i e-post/SMS alene er svært begrenset.

Du kan selv bestemme type abonnement ved å velge naturfare, område (kommune, fylke eller region), laveste varslingsnivå og hvordan du vil motta (e-post og/eller SMS). Du kan også få informasjon når det publiseres oppdatert informasjon for ditt abonnerte område på varsom.no.

Tjenesten omfatter varsel om flom, jordskredfare (jord-, sørpe- og flomskred) og snøskredfare. NVE og MET arbeider med en utvidelse, slik at du også skal kunne abonnere på varsel fra MET (dvs. OBS- og ekstremværvarsler).

Tjenesten eies av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og er utviklet i samarbeid med Meteorologisk institutt (MET) og Statens vegvesen (SVV).

Har du spørsmål om tjenesten, kontakt varsom-abonner@nve.no

Tilbake